Friday, May 8, 2009

ಇಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಂತ ವೈದ್ಯ jagadish ಮಹಿಳೆ ಯೋಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನುಚಿತ ವಾಗಿ ವರ್ಥಿಸಿದ್ದರೆಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ....

No comments:

Post a Comment