Sunday, May 3, 2009

ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಪ್ಪೂರು

ಅಮವಾಸೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ೪೯೧ ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕುಪ್ಪೂರು ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು

No comments:

Post a Comment