Wednesday, May 6, 2009

ಮಳೆ ಗಾಳಿ

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ : ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಾಳೆ ಮಾವು ಹಾಗು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅತೀವವಾದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ...........

No comments:

Post a Comment