Monday, May 25, 2009

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

ಆಲದ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಅನೂಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ೩೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ

No comments:

Post a Comment