Saturday, July 18, 2009

ತಾಲ್ಲೋಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು

ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ತಾಲ್ಲೋಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವತಿಇಂದ ರೋಟರಿ ಬಾಲ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡಯಿತು
c.gurumuthi ಯವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗು mv.nagarajrao ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು

No comments:

Post a Comment