Thursday, July 16, 2009

ಭಾವ ಚಿತ್ರ

ಭಾವ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಮತ ದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು 16/7/09 ರಿಂದ 24/7/09 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೋಕು ಕಛೇರಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

No comments:

Post a Comment